Dr. Ahmet Fidancıoğlu
Klinik Turu
Sterilizasyon
İletişim
 

       Sterilizasyon ve dezenfeksiyon bir sağlık kuruluşunun en temel ilkelerindendir. Kullanılan malzemelerin steril olmayışı tedaviyi daha ciddi bir hastalığa dönüştürebilmektedir. Bu durum ağız ve diş sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Önemli olan, hastanın diş tedavisi sırasında daha önceden kendisinde olmayan bir mikrop veya hastalık almamasıdır. Tüm bu nedenlerle; muayenehanelerde ve kliniklerde enfeksiyon kontrolüne azami dikkat gösterilmelidir.

       Diş hekimlerinin sivri, kesici aletlerle çalışmasından dolayı, kirli aletlerin hekimi ve diğer hastaları yaralama riski bulunmaktadır. Mikroorganizmaların kan ve tükürük yoluyla enfeksiyon hastalıklarına neden olması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarının iyi bilinmesi ve uygulanmasını gerekmektedir. Sterilizasyon, her türlü mikroorganizmayı ortadan kaldıran işlem olup, yaşayan tüm mikroorganizmalardan arındırılmış objeler “steril” olarak tanımlanmaktadır.

       Ortodontik tedavide gerek kullanılan penslerin ve diğer el aletlerinin çeşitliliği,  gerek ağız içerisinde kullanılan bant, braket, ark telleri gibi delici ve batıcı malzemelerin yüksek oranda kullanılması açısından, bu tedavilerde hijyen en dikkat edilmesi gereken konudur. Bu yüzden sterilizasyon yönteminin seçimine azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

       Tek başına ısı veya tek başına basınç, sterilizasyon için yeterli değildir. Önemli olan ısı ve basıncın aynı anda belli bir süre uygulanmasıdır. Ancak bu şekilde bakterilerin spor formlarına etkili olmak mümkündür.

Enfeksiyon Kontrolü İçin Alınan Diğer Önlemler:

Ayakkabılar için galoş kullanımı: Sokaklara çöp atma ve tükürme oranı düşünüldüğünde, klinik dışından gelen hasta tedavi olacağı ortama mikrop taşımak istemeyeceğinden galoş giymek basit ve etkili bir metottur.

Maske, muayene eleni: Hastayla hekim arasında tek yönlü veya karşılıklı geçebilecek bir enfeksiyonu önlemenin en başlıca yoludur.

Tek kullanımlık aletler: Hastaların ağızlarını çalkaladıkları plastik bardaklar, tedavi sırasında ağızdaki tükürük ve kanı emen alet uçları başta olmak üzere irili ufaklı birçok malzeme tek kullanımlıktır ve sonra atılır.

Dezenfektan spreyler ve solüsyonlar: El aletlerinin steril edildiği otoklav cihazına girmesi mümkün olmayan tezgah üstü, hasta koltuğu gibi yerler dezenfektan solusyonlarla özenle silinir.

 
   
"Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez."